Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W CHARSZNICY

 

 

„Cmentarz jest miejscem świętym. Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością, wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała. /KKK2300/

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

 

§1

 

Cmentarz jest własnością parafii rzymskokatolickiej w Charsznicy.

 

§2

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.

 

§3

 

Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu i używania telefonów.

 

§4

 

Zabrania się wprowadzania zwierząt, jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.

 

§5

 

Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.

 

§6

 

Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

 

§7

 

Prawo do grobu uzyskuje się przez wniesienie opłaty w kancelarii parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach.

 

§8

 

Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach : dł. 230 cm, i szer. 130 cm.

 

§9

 

Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu i uzyskaniu pozwolenia w kancelarii. 

 

§10

 

Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i krzewów, niszczenia istniejących oraz ustawiania ławek.

 

§11

 

Za cmentarz parafialny odpowiada ks. Proboszcz.

 

§12

 

Rodziny mają obowiązek oznaczyć groby bliskich odpowiednio trwałym napisem w formie tabliczek z nazwiskiem, imieniem i datą zgonu.

 

§13

 

Rodziny mają obowiązek uaktualniać zmiany danych dotyczących grobu.

 

§14

 

Parafia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na terenie cmentarza.

 

 

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne:

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.

Dz.U. nr 47 z 1972 r. poz. 298 ze zmianami.

 

Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiamy w kancelarii parafialnej.