Pogrzeby

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił"
[W. Szymborska]

 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Franciszek Leszczyński

z Żabna.,  lat 73 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 16 maja o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w domu rodzinnym o godz. 17.00

 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jarosław Śledz

z Wielkich Chełmów Wyb.,  lat 49 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 14 maja o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Halina Krajecka

z Męcikału, z ul. Jana Pawła II, lat 78 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 maja o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Męcikale o godz.19.00


 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gertruda Antczak

z Brus, z ul. Tulipanowej, lat 83 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  7 maja o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Tadeusz Adamczyk

z Brus, z ul. Świętopełka, lat 64 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 maja o godz. 14.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 


 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Niesiołowska

z : Nowe Ostrowite, lat 90 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  25 kwietnia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w domu rodzinnym.

 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Marta Kubiszewska

z Małych Chełmów, lat 79 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  24 kwietnia o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Ryszard Truskawa

z Wiela, lat 69 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Kujajewski

z Lubni Wybudowania, lat 71 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 20 kwietnia o godz. 10.30

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Roman Ciemiński

z Leśnictwa Giełdon, lat 73 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 18 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w Czarniżu na sali o godz. 18.00

 

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Lubiński

z Brus Wybudowania, lat 71 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13 kwietnia o godz. 12.30

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Pałubicka

z Żabna, lat 66.

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 kwietnia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Dawid Gierszewski

z Męcikału, lat 35 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele w Męcikale o godz. 19.00

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Szulc

z Brus, Kalwaryjnej, lat 85 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 9 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Zenon Stoltmann

z Brus, z ul II-go Lutego, lat 72 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 9 kwietnia o godz. 11.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Marek Leper

z Czyczków, z ul Głównejj, lat 49 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w Domu Kultury w Czyczkowach o godz.17.00

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Czesław Miszewski

z Męcikału, z ul. Dworcowej,  lat 69 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 kwietnia o godz. 10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w Męcikale o godz.18.00

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Agnieszka Januszewska

z Antoniewa, lat 80.

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 10 kwietnia o godz. 17.00

Pogrzeb 29 marca o godz.12.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w czwartek w Domu Przedpogrzebowym o godz.18.00

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Franciszek Kierszk

z Brus, z ul Szkolnej, , lat 85 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w piątek i sobotę w Domu Przedpogrzebowym o godz.19.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Zbigniew Piotr Studziński

z Brusy, Wyb, , lat 62 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 kwietnia o godz. 17.00

Pogrzeb 29 marca o godz.11.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w czwartek w Domu Przedpogrzebowym o godz.17.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Mirosław Kiedrowski

z Czyczków, z ul. Lipowej, lat 56 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 kwietnia o godz. 17.00.

Pogrzeb 29 marca o godz.10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w czwartek w Domu Przedpogrzebowym o godz.18.00

 
 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Urszula Wirkus

z Lubni, z ul. Dworcowej, lat 74 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 25 marca o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w czwartek, sobotę i niedzielę po wieczornej Mszy św., w piątek o godz.16.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Kazimierz Gierszewski

z Leśna, Wyb, , lat 61 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 marca o godz. 13.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w czwartek, w kościele po wieczornej Mszy św., w piątek o godz.16.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Klinger

z Brus, z ul. Słonecznej, lat 87 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 marca o godz. 11.30

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Bernadeta Brzostowska

z Brus, z ul. Szkolnej, lat 53 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 14 marca o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Barbara Leszczyńska

z Żabna, lat 77 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 12 marca o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w domu rodzinnym o godz. 19.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Genowefa Lubińska

z Brus Wybudowania, lat 89 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  9 marca o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele, w czwartek po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Janina Greinke

z Brus, z ul Gdańskiej, lat 86 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  6 marca o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Górska

z Zalesia Wybudowania, lat 58 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  4 marca o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Renata Fryt

z Wielkich Chełmówj, lat 81 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  27 lutego o godz. 9.30

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Tuleja

z Brus, z ul. Ogrodowej, lat 74 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia  26 lutego o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gertruda Synak

z Brus, z ul Tysiąclecia (kiedyś z Zalesia), lat 81 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia.23 lutego o godz. 11.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Genowefa Leszczyńska

z Męcikału, lat .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia.15 lutego o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele, w Mecikale o godz.18.00

 
 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Zofia Pestka

z Brus, z ul.Wojska Polskiego, lat 69

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia.13 lutego o godz. 12.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Klemens Pestka

z Małego Gliśna , lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13 lutego o godz. 10.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Bernadeta Kuklińska

z Czyczków, z ul.Głównej, lat 70

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia.13 lutego o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Szultka

z Rolbika. , lat 70

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 7 lutego o godz. 11.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w Rolbiku (świetlica)

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Alfons Orlikowski

z Czyczków Wybudowania. , lat 72

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 30 stycznia o godz. 9.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele,w piątek o godz. 16.00, a od soboty do poniedziałku po Mszy św. wieczornej.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gizela Wierzbowska

z Lubni, z ul.Spółdzielczej, lat 80

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia..27 stycznia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w świetlicy w Lubni o godz. 19.00...

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Cysewska

z ul.Karnowskiego... , lat 94

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia..25. stycznia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 18.00...

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Krzysztof Adam Gierszewski

z Wielkich Chełmów, Wyb. , lat 51

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 19 stycznia o godz. 10.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 18.00.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jerzy Kroplewski

z Męcikała, z ul. Pocztowej , lat 80

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 17 stycznia o godz. 10.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele, w Męcikale o godz. 18.00.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Zofia Jakubowska

z Brus, z ul. II-go Lutego , lat 79

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 9 stycznia o godz. 10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Edward Piekarski

z Brus, z ul. Traugutta , lat 63

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 stycznia o godz. 10.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.45, w sobotę i niedzielę po Mszy sw.wieczornej


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Leper

z Czarnowa, lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 stycznia o godz. 10.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele, w poniedziałek o godz.16.00, we wtorek i środę o godz.18.00

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Jolanta Garus

z Brus Wyb , lat 73

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 stycznia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Paweł Milkowski

z Brus, z ul.II-go Lutego, lat 87

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 stycznia o godz. 10.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św., w poniedziałek o godz.16.00

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Irena Bruska

z Brus, z ul. Ogrodowej , lat 72

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 27 grudnia o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gizela Białkowska

z Brus, z ul. Gdańskiej, lat 83

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 grudnia o godz. 13.30 .

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Stanisława Urbańska

z Brus, z ul. Młyńskiej, lat 85

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 19 grudnia o godz. 9.00 .

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Franciszek Kiedrowicz

z Brus, z ul. Zielonej, lat 75

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 15 grudnia o godz. 10.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Rafińska

z Brus, z ul. Wicka Rogali, lat 80

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 grudnia o godz. 9.30 .

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Mirosław Wieczorek

z Brus, z ul. Targowej, lat 66

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 1 grudnia o godz. 11.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Kiczka

z Żabna, lat 72

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 1 grudnia o godz. 9.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Kazimierz Kobus

z Wielkich Chełmów, lat 60

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 listopada o godz. 9.30 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Bogumiła Kuszowska

z Brus, z ul. Świętopełka, lat 84

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 15 listopada  o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Anna Kiedrowicz

z . , lat: 5 msc.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Franciszek Warsiński

z Brus, z ul. Targowej, lat 75

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13. listopada o godz. 9.00 .

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Mirosław Galikowski

z Czarniża, lat 60

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 listopada o godz. 14.30

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Warsińska

z Gacnika , lat 77

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele  w Chojnicach, dnia  listopada  o godz. .00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu w Chojnicach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Brusach po wieczornej Mszy św.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stefan Kuliszewski

z Brus, z ul. II Lutego, lat 84

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 listopada o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Lamczyk

z Brus, z ul Kościuszki, lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 7 listopada o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Zofia Turzyńska

z Czarnowa , lat 98

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 listopada  o godz. 11.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kaplicy pogrzebowej po wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Kowalska

z Męcikału Strugi, z ul. Zieloneji, lat 92

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 listopada  o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Męcikale

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp.Helena Finster

z Brus z ul. Kościuszki, lat 72

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 października  o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościelepo wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Zblewski

z Brus, z ul Młyńskiej, lat 92

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 19 października o godz11.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp.Jadwiga Peplińska

z Lubni, z ul. Dworcowej, lat 87

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 17 października  o godz. 9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w świetlicy w Lubni o godz 17.00

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp.Jadwiga Jankowska

z Czapiewic, Wyb., lat 89

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 16 października  o godz.12.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Kobierowski

z Brus, z ul Gdańskiej, lat 66

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 16 października o godz14.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Kiedrowski

z Brus, z ul.Królowej Jadwigi, lat 65

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 października o godz. 10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Roman Cysewski

z Gacnika, lat 84

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 10 października o godz9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Mirosław Kloskowski

z Zalesia, lat 60

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 9 października o godz9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Dorota Szmyt

z Brus, lat 55

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 7 października  o godz.14.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele, w Leśnie ( środa) po Mszy św. o godz.17.00

w kościele, w Brusach (czwartek i piątek) o godz. 19.30

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stefan Szultka

z Brus , lat 88

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 7 października o godz.13.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Barbara Kierszk

z Brus, lat 84

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 października  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Czesław Pepliński

z Radunia , lat 67

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 października o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

w Dziemianach, w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Synak

z Brus , lat 85

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 października o godz.12.30

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Bernard Pałubicki

z Asmusa , lat 80

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 października o godz.11.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Jolanta Kiedrowska

z Brus, lat 64

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 29 września  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Brunke

 Brusy Jaglie, lat 73

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 28 września  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Krzysztof Warnke

z Brus , lat 59

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 26 września o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Anna Maria Gierszewska-Liedtke

z Brus, lat 69

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 września  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Roman Teca

z Brus wyb, lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 września o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Dariusz Gierszewski

z Czarniża, lat 57

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 26 sierpnia  o godz.9.00

po czym Drogi  nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się na świetlicy w Czarniżu o godz. 19.30

 
 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Zdzisława Szczepańska

z Czapiewic, lat 70

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 25 sierpnia  o godz.10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Anna Wałdoch

z Lubni,(zam. Brusy) lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 24 sierpnia  o godz.12.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Krzysztof Piotrowski

z Brus, lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 24 sierpnia o godz.10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Ryszard Lubiński

z Brus, lat 64

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 sierpnia o godz.10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Szczepański

z Zalesia, lat 75

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 8 sierpnia o godz.10.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Adela Orlikowska

z Czyczków, lat 84

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 sierpnia  o godz.10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o gdz. 19.00

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Warnke

z Brus, lat 82

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 28 lipca o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.,


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Piotr Goebel

z Brus, lat 76

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 22 lipca o godz.12.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 20.00

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Stefania Wysińska

z Małego Gliśna, lat 82

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 22 lipca  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Jolanta Szopińska

z Brus, lat 75

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 20 lipca  o godz.10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Kiedrowska

z Brus, lat 64

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13 lipca  o godz.10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Zbigniew Kiedrowicz

z Brus, lat 

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 lipca o godz.14.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Męcikale

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Ambroży Gierszewski

z Męcikału, lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 lipca o godz.13,00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Męcikale

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Jażdżewski

z Zalesia, lat 71

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 lipca o godz.11.30

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Ludwika Frymark

z Żabna, lat 72

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 15 czerwca  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Marian Łukowicz

z Lubni, lat 83

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 12 czerwca o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Lidia Gierszewska

z Warszawy (dawniej z Brus) , lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 27 maja  o godz.10.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Mieczysław Kosiedowski

z Lubni, lat 69

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 24 maja o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. ks. Józef Szczepański

ze Zgromadzenia Księży Pallotynów w Chełmnie (dawniej z Czarnowa), lat 92

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 maja o godz.12.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

 

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Ryszard Singer

z Brus, lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 maja o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Marta Janikowska

z Brus , lat 96

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 12 maja  o godz.12.45

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Barbara Kozłowska

z Rolbika , lat 65

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 maja  o godz.10.30

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w domu rodzinnym o godz. 17.00

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Zofia Januszewska

z Męcikału , lat 93

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 maja  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Kolczyk

z Czarnowa , lat 79

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 4 maja  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jerzy Cieszyński

z Brus, lat 71

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 maja o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Jadwiga Brzezińska

z Brus , lat 60

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 25 kwietnia  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Andrzej Trzebiatowski

z Brus, lat 64

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 18 kwietnia o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  po wieczornej Mszy św. 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Szopiński

z Brus, lat 81

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 12 kwietnia o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  po wieczornej Mszy św. 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gertruda Bruska

z Lubni, lat 75

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 kwietnia  o godz.9.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w Lubni na sali o godz.18.00 

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Elżbieta Januszewska

z Jarcewa (dawniej Brusy ul. Gdańska), lat 86

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 kwietnia  o godz.11.00

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  w pt. godz.16.00, sob. i ndz. po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Jan Felski

z Brus, lat 55

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 kwietnia o godz.9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w pt. o godz. 16.00, sb.i ndz. po wieczornej Mszy św. 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Gierszewska

z Brus, lat 81

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 15 marca 2023r. o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  o godz. 16.00

 
 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Wiktoria Nowak

z Ciecholew (daw. Brusy Wyb), lat 89

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 14 marca 2023r. o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  o godz. 16.00

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Roman Bruski

z Brus, lat 67

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 marca 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Orlikowski

z Brus, lat 68

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 9 marca 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kosciele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Zbigniew Kulesza

z Małego Gliśna, lat 54

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 marca 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kosciele o godz. 16.00

 
 

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Roman Jażdżewski

z Lubni, lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 2 marca 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w świetlicy w Lubni o godz. 18.00

 
 

 

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Kunegunda Leszczyńska

z Brus., lat 89

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 24 lutego 2023r. o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele  o godz. 17.00

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Antoni Paweł Jączkowski

z Brus, lat 85

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 21 lutego 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Grażyna Hamerska

z Koronowa., lat 55

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 18 lutego 2023r. o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w Męcikale o godz. 18.00

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Gertruda Wałdoch

z Czapiewic Wyb., lat 80

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 17 lutego 2023r. o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Leonard Szmaglik

z Gdańska, lat 85

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 10 lutego 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

 

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Ludwika Szada Borzyszkowska

z Wielkich Chełmów, lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 31 stycznia 2023 o godz.10.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św., a w  poniedziałek o godz.17.00

 
 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Janina Milkowska

z Brus., lat 76

 

 MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 28 stycznia 2023 o godz.10.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz.16.00

 
 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Franciszek Żychski

z Żabna, lat 52

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 27 stycznia 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w domu rodzinnym

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa Synak

z Czyczków., lat 74

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 24 stycznia 2023 o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz.16.30

 
 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Maria Kulesza

z Brus., lat 71

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 stycznia 2023 o godz.9.00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele .,w czw. - pt. o godz. 17.00 , a sb-nd o godz.16.30

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Wawrzyn

z Brus.., lat 67

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 21 stycznia 2023 o godz.10.30 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele . o godz. 17.00

 

 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stefan Mieczysław Kłosiński

z Czyczkowy Wyb.., lat 61

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 21 stycznia 2023 o godz.12.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele . o godz. 17.00

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Wincenty Andrzejczak

z Brus., lat 90

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 21 stycznia 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele . o godz. 17.00

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Edmund Januszewski

z Żabna., lat 70

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 19 stycznia 2023 o godz.9.00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele . o godz. 17.00


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła 

śp. Marta Berent

z Czyczkowy, Wyb., lat 85  

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 14 stycznia 2023 o godz. 9:00 

 po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w domu rodzinnym o godz. 19.00


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła 

śp. Maria Bruska

z Brus, lat 64    

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 13 stycznia 2023 o godz. 9:00 

 po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00

 

 


 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Kloskowski

z Brus, lat 66

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 12 stycznia 2023 o godz. 9:00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele w pn.- śr. o godz. 16.00

 

 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Stanisław Kuśnierek

Męcikału, lat 70

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 10 stycznia 2023 o godz. 9:00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w Męcikale o godz. 18.00

  


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła 

śp. Jadwiga Czarnowska 

z Brus Wyb., lat 86

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 11 stycznia 2023 o godz. 9:00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00 


 NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Józef Orlikowski

z Brus, lat 80

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 5 stycznia 2023 o godz. 9:00 

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

 MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele o godz. 16.00

  

 


NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła 

śp. Irena Mielewczyk

z Brus, lat 88

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 3 stycznia 2022 o godz. 9:00 

po czym Droga nam Zmarła zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w kościele po wieczornej Mszy św.

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Kazimierz Gierszewski

z Leśna, Wyb, , lat 61 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 marca o godz. 13.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się w czwartek, w kościele po wieczornej Mszy św., w piątek o godz.16.00

 
 

 

 

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

śp. Ryszard Truskawa

z Wiela, lat 69 .

 

MSZA ŚW. POGRZEBOWA

 odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, dnia 23 kwietnia o godz. 9.00

po czym Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Brusach.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

odbędzie się  w kościele po wieczornej Mszy św.

 

 

 


 

NEKROLOG