Znani pochowani

ks.dr Antoni Cena

 

(1926 - 1997)

 

"Ksiądz doktor filozofii chrześcijańskiej, profesor i wychowawca wielu pokoleń w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wywodził się z Morawska, które ukochał w swoim kapłańskim dziele, stąd Jego życzenie, by spocząć na parafialnym cmentarzu. W pamięci mieszkańców pozostanie jako człowiek wielkiego serca i umysłu." /Tekst zamieszczony na tablicy upamiętniającej tego wielkiego kapłana w parafialnym kościele w Morawsku/


ks. proboszcz w Morawsku Roman Franczykowski

 

(zm. 2000)

 

Proboszcz parafii w latach 1992-2000. Pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Zabierzowie-Racławówce. W Morawsku jedynie płyta upamiętniająca tego zasłużonego kapłana.


Tadeusz Grela

 

(1966 - 2022)

 

W parafii Morawsko zamieszkał po ślubie z tutejszą parafianką ( ślub odbył się w Morawsku 09.09.1989 r.). Zapoczątkował w parafii Morawsko pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej od 2003 r. i był jej przewodnikiem do 2021 r. W roku 2005 na prośbę ks. Jana Bienia zaczął organizować Akcję Katolicką w parafii Morawsko. Od 13.10. 2011 r. był Prezesem Parafialnego Oddziału AKCJI Katolickiej w Morawsku przez 11 lat. Pracował ofiarnie i brał udział we wszystkich spotkaniach i rekolekcjach Prezesów AK w Archidiecezji Przemyskiej. Należał do Róży Różańcowej męskiej w parafii. Od VI 2006 r. był członkiem Rady Parafialnej w Morawsku. Był bardzo pomocny w sprawach elektryki (nigdy nie odmówił pomocy i zawsze "non profit"). Zawsze chętnie angażował się w inne inicjatywy duszpasterskie w Morawsku. Był człowiekiem pracy i modlitwy.


Antoni Kuziemko

 

(1923 - 2003)

 

Walczył w obronie Ojczyzny.


Janina Michalik

 

(1941 - 2022)

 

Należała do osób starających się o powstanie w Morawsku kościoła oraz parafii. Od roku 1982 należała do ścisłego Komitetu Budowy Kościoła w Morawsku. Była zelatorką Róży Żywego Różańca. Prowadziła wzorowe życie rodzinne, małżeńskie i religijne. Systematycznie korzystała z sakramentów świętych.